Ahmet Şahin


  Neyzen Ahmet Şahin 1964'de İstanbul'da domuştur.

  1982'de Konya İmam-Hatip Lisesi'nden mezun oldu.

Mûsikî çalışmalarına İmam-Hatip Lisesi'nde meslek dersleri ve mûsikî hocası merhûm Zekâî Kaplan ile başlayıp

Konya Büyükşehir Belediyesi Klâsik Türk Mûsikîsi Topluluğu'nda sürdürdü.

  Topluluğun sanat yönetmeni Neyzen Sadreddin Özçimi' den Ney dersleri aldıı.

  1983'de İ.T.Ü. Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı'nın Temel Bilimler Bölümü'ne girdi.

Burada Prof. Neyzen Niyâzî Sayın'dan Ney dersleri aldı.

  1986-88 yılları arasında İstanbul Güzelyalı Fındıkpınar Câmii'nde İmam-hatiplik yaptı.

  1988'de TRT İzmir Radyosu'na Ney sanatçısı olarak başladı ve 1991'de TRT İstanbul Radyosu'na geçti.

  "Şâh-ı Devrân" adıyla Ney icrâları, "Tebşîr-i Furkân" ismiyle aşr-ı şerîflerden oluşan bir Kuran-Kerîm tilâveti ve

beş vaktin değişik makamlarda icra edildiği "Ezân" albümleri bulunmaktadır.

  Yurt içinde çeşitli topluluklarla birçok konserlere katılan Neyzen Ahmed Şahin, yurt dışında Makedonya'dan Almanya'ya

Avrupa'nın birçok ülkesinde, Tataristan, Ermenistan, Kudüs, Fas, Malezya, Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Amerika'da

çeşitli topluluklarla Mevlevî Mûsikîsi ve Dînî Türk Mûsikîsi konserleri verdi.

  1996 Şubat'ında Kudüs'te düzenlenen "Kudüs Dînî Müzikler Festivâli"ne Necdet Yaşar, Sadreddin Özçimi, ve Derya Türkan'la birlikte konserler sergiledi.

  2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti programları çerçevesinde eski bir Osmanlı geleneği olan "Cumhur Müezzinliği ve Enderûn Usûlü Terâvîh Tertîbi"

uygulaması ile ilgili projeyi gerçekleştirerek, bir kitap ve iki uygulama CD'si hazırlamış ve

tüm İstanbul din görevlilerine dağıtımı sağlanan bir çalışmayı gerçekleştirmişlerdir.

  Neyzen Ahmed Şahin Enderûn Terâvihini 2011, 2012, 2013 yıllarında,

bu geleneğin mîmarlarının mekânı olan Yenikapı Mevlevîhânesi'nde ve

her sene Üsküdar'da bazı önemli câmilerde uygulamaya devam etmektedirler.

  Ahmet Şahin Hüseyni Ney Taksimi

 

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen