Küçük Derviş Ahmed

 Galata Mevlevihanesi Neyzenlerindendir.

 Neyzenle ilgili elimizde başka bilgi bulunmamaktadır.© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen