Neyzenbaşı Derviş Ali

 Galata Mevlevihânesi Neyzenlerindendir.

 © www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen