Yastır Hasan Paşa

 Mezarlığı Kulekapısı Mevlevihânesindedir.

Elimizde mevcut bilgi bulunmamaktadır.

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen