ANA SAYFA

 

 

 

   

 

    

Hüseyin Dede

Eyyubi Derviş Neyzen

Türk Besek�r� ve Mevlevidir.

N�h�ft makam�nda Ayin ve Ni�abur makam�nda Aksak Semai(Dil fikrilebin Canda...) bestelemi�tir.

Elimizde olan eseri Rast d�yek Us�l�nde L�lezar Pe�revidir.

1721 y�l�nda, Harem-i H�m�yun'da Cariyelerin Ney hocas� idi.

�smail Hakk� Bey kollesiyonunda �u eserleri vard�r:

Evi� makam�nda R�y-i Neva Pe�revi,

Evi� makam�nda Saz Semaisi,

Hicaz Pe�revi Cankurtaran

H�seyni Saz Semaisi,

Isfahanek Saz Semaisi,

  Rast Pe�revi

  �evk-i Dil Pe�revi

  Kaynak:

  T�rk M�sik�si Ansiklopedik S�zl���

  1.Cilt S:360Sayfa Ba��

� www.neyzenim.com Neyzen Zeki S�zen