Hüseyin Dede

Eyyûbi Derviş Neyzen

Türk Besekârı ve Mevlevidir.

Nühüft makamında Ayin ve Nişabur makamında Aksak Semai(Dil fikrilebin Canda...) bestelemiştir.

Elimizde olan eseri Rast düyek Usûlünde Lâlezar Peşrevidir.

1721 yılında, Harem-i Hümâyun'da Cariyelerin Ney hocası idi.

İsmail Hakkı Bey kollesiyonunda şu eserleri vardır:

Eviç makamında Rûy-i Neva Peşrevi,

Eviç makamında Saz Semaisi,

Hicaz Peşrevi Cankurtaran

Hüseyni Saz Semaisi,

Isfahanek Saz Semaisi,

  Rast Peşrevi

  Şevk-i Dil Peşrevi

  Kaynak:

  Türk Mûsikısi Ansiklopedik Sözlüğü

  1.Cilt S:360© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen