ANA SAYFA

 

 

 

   

 

    

Mevlevî Derviş Ahmed Mazlûm

 Asıl adı Ahmed Mazlûmdur.

 Küçük yaşlarda Mevlevîlik tarikatına başladı Ney üflemesini öğrendi.

 Konya Mevlevîhâneside Neyzenbaşılık yaptı.

 1661 yılında vefat etti.

  Mezarı hâlen Konya Mevlevihanesinde bulunmaktadır.Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen