Mevlevî Derviş Ahmed Mazlûm

 Asıl adı Ahmed Mazlûmdur.

 Küçük yaşlarda Mevlevîlik tarikatına başladı Ney üflemesini öğrendi.

 Konya Mevlevîhâneside Neyzenbaşılık yaptı.

 1661 yılında vefat etti.

  Mezarı hâlen Konya Mevlevihanesinde bulunmaktadır.© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen