Home Page

The Types of Ney
 Neylere verdiğimiz La,si,do,re gibi isimler nasıl belirleniyor?

 Bu isimler Neyden çıkan sese göre belirlenmektedir.

 Ses nedir?

 Ses enerjinin kaynağından kademeli olarak artan ses dalgaları ile transfer edildiği gaz,sıvı ya da katı elastik bir ortamın mekanik titreşimidir.

 Peki Biz niye bir Neye Si tonunda ya da La tonunda deriz ?

 Değerli Neyzenler, bu tonlar için Neyimizdeki LA SESİ baz alınır.


  Neydeki La Sesi sadece serçe parmağımız açık olacak şekilde çıkan sesdir alttaki resim:


Ney dersleri

 Şöyle açıklayalım:

 Bolahenk Nısfıye Neyimizden üflediğimiz La (Dügâh ) sesi, Piyaondaki sesine denk geldiği için Bolahenk Ney Mi tonundadır.

 Bolahenk Mabeyn Neyimizden üflediğimiz La (Dügâh ) sesi, Piyaondaki Mİ BEMOL sesine denk geldiği için Bolahenk Mabeyn Ney Mi Bemol tonundadır.

 Süpürde Neyimizden üflediğimiz La (Dügâh ) sesi, Piyaondaki RE sesine denk geldiği için Süpürde Ney Re tonundadır.

 Müstahzen Neyimizden üflediğimiz La (Dügâh ) sesi ,Piyaondaki DO DİYEZ sesine denk geldiği için Müstahzen Ney Do Diyez tonundadır.

 Yıldız Neyimizden üflediğimiz La (Dügâh ) sesi, Piyaondaki DO sesine denk geldiği için Yıldız Ney Do tonundadır.

 Kız Neyimizden üflediğimiz La (Dügâh ) sesi, Piyaondaki sesine denk geldiği için Kız Ney Si tonundadır.

 Kız Mabeyn Neyimizden üflediğimiz La (Dügâh ) sesi, Piyaondaki Sİ BEMOL sesine denk geldiği için Kız Mabeyn Ney Si Bemol tonundadır.

 Mansur Neyimizden üflediğimiz La (Dügâh ) sesi, Piyaondaki LA sesine denk geldiği için Mansur Ney La tonundadır.

 Mansur Mabeyn Neyimizden üflediğimiz La (Dügâh ) sesi, Piyaondaki LA BEMOL sesine denk geldiği için Mansur Mabeyn Ney La Bemol tonundadır.

 Şah Neyimizden üflediğimiz La (Dügâh ) sesi, Piyaondaki SOL sesine denk geldiği için Şah Ney Sol tonundadır.

 Davut Neyimizden üflediğimiz La (Dügâh ) sesi, Piyaondaki Fa sesine denk geldiği için Davut Ney Fa tonundadır.

 Bolahenk Neyimizden üflediğimiz La (Dügâh ) sesi, Piyaondaki Mi sesine denk geldiği için Bolahenk Ney Mi tonundadır diyoruz.

 Tablomuzda ayrıca belirtecek olursak :

 

TÜRK MÜZİĞİNDEKİ İSMİUZUNLUĞUBATI MÜZİĞİNDEKİ TONU
Bolâhenk Nısfiye505-525 mmMİ (E Dördüncü Aralık)
Bolâhenk- Mâbeyn545-565 mmMİ bemol (Eb)
Süpürde580-600 mmRE (D)
Müstahsen615-635 mmDO diyez (#C)
Yıldız645-665 mmDO ( C)
Kız685-715 mmSİ (B)
Kız-Mâbeyn730-760 mmSİ (Bb)
Mansur770-810 mmLA (A)
Mansur- Mâbeyn820-860 mmLA bemol (Ab)
Şah900-940 mmSÔL (G)
Dâvud900-940 mmFA diyez (#F)
Dâvud- Mâbeyn960-1000 mmFA (F)
Bolâhenk1010-1050 mmMi (E Birinci çizgi)

 

  Sonuç olarak Ney çeşitleri hakkındaki tonlar için Neyimizin La (Dügah) perdesi,Piyanoda hangi sese denk geliyorsa Neyimizin tonu o sesdir diyoruz.

 

Ney Çeşitleri

Bu tonları bilmemiz Batı müziği ile ilgilenen arkadaşlarla alışmalar yaptığımızda çok faydalı olacaktır.

 Bu arada frekans konusuna da kısaca değinelim.

 Frekans nedir?

 Frekans,Sesin 1 saniye içerisindeki titreşim ya da devir sayısıdır.Frekans için birim olarak Hertz (Hz) kullanılır.

 Sesin 1 saniye içerisindeki titreşim sayısı arttiıkça,diğer bir deyişle frekans yükseldikçe ses tizleşir,incelir.Frekans düştükçe ses kalınlaşır.

  Frekans ve perde doğru orantılıdır.

 İnsan kulağının duyabileceği en düşük frekans 20 Hz,en yüksek frekans ise 20.000 Hz olarak kabul edilir.

 

TÜRK MÜZİĞİNDEKİ İSMİFREKANS ARALIĞIBATI MÜZİĞİNDEKİ TONU
Bolâhenk Nısfiye261,63-1864,7 Hz arasında.Mİ (E Dördüncü Aralık)
Bolâhenk- Mâbeyn261,63-1864,7 Hz arasında.Mİ bemol (Eb)
Süpürde246,94-1760 Hz arasında.RE (D)
Müstahsen233,08-1661,2 Hz arasında.DO diyez (#C)
Yıldız220-1568 Hz arasında.DO ( C)
Kız207,64-1480 Hz arasında.Sİ (B)
Kız-Mâbeyn730-760 Hz arasında.Sİ (Bb)
Mansur196-1396,9 Hz arasında.LA (A)
Mansur- Mâbeyn174,61-1244,5 Hz arasında.LA bemol (Ab)
Şah164,81-1174,7 Hz arasında.SÔL (G)
Davud155,56-1108,7 Hz arasında.FA diyez (#F)
Dâvud- Mâbeyn146,83-1046,5 Hz arasında.FA (F)
Bolâhenk138,59-987,77 Hz arasında.Mi (E Birinci çizgi)

 

 Ney çeşitleri hakkında bu bilgileri bilmemiz oldukça yararlı olacaktır.

 Bayati Taksim Videosu

 Neyzen : Zeki Sözen

 

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen