Neyzen Berber Ömer Çelebi

 Kasımpaşa mevlevihanesinin Neyzenbaşısıdır.

 Berber olarak bilinmektedir.

 Neyzenle ilgili elimizde başka bilgi bulunmamaktadır.© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen