Neyzen Derviş Kasım

 Galata Mevlevihânesi Neyzenidir.

 © www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen