Neyzen Ulvi Erguner

Neyzen Ulvi Erguner
Neyzen Ulvi Erguner

 Ağustos 1924 tarihinde İstanbul'da Sultan Selim semtinde doğdu.

Babası Süleyman Erguner'dir. Annesi, Muazzez Hanım'dır.

  Ulvi Erguner, babası Süleyman Erguner'in memuriyeti sebebiyle küçük yaşlardan beri Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bulunmuştur.

Çarşamba Yeşilırmak İlk Mektebi, Konya Askeri Ortaokulu, Konya Maltepe Askeri Lisesini iyi derece ile bitirmiştir.

Daha sonra İstanbul'a gelmiş Kara Harp Okulu'na girmeye karar vermiş ve levazım sınıfına kaydolmuştur.

Kara Harb Okulu'ndan 1943 yılında mezun olarak orduya katılmıştır.

  Neyzenliği ve ilk mûsikî bilgilerini babasından almıştır.

Bunun yanında devrin diğer üstadlarından meşk etmiştir.

Konya Askeri Ortaokulu'nda Ahmet Ezgimen'den istifâde ederek Askeri bandoya da katılmıştır.

Emekli olduktan sonra TRT İstanbul Radyosu Türk Mûsikîsi ve Halk Mûsikîsi Müdürlüğü görevine getirilmiştir.

Radyoda, Tasavvuf Mûsikîsi'nin ilk programlarını gerçekleştirmiştir.

Abdülkadir Meragi, Fârâbi, Kâtip Çelebi gibi bestekârların eserlerinin notalarını arşivlemiştir.

 Ulvi Erguner, 17 Kasım 1974 Cumartesi günü vefat etmiştir.

 Neyzen Ulvi Erguner Saba Makamında Ney taksimi

 

 Kaynak:

Yılmaz Öztuna Türk Musıkisi Ansiklopedisi 1.cilt S:262

Süleyman Erguner TDV_A,C.11 S:302

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen