Veli Dede

Veli Dede

 1768 yılına vefat etmiştir doğum tarihi bilinmemektedir.

 Bursa doğumludur.

 Mezarı Bursa Mevlevihanesindedir.

Bir süre İstanbul Mevlevihanesinde de Neyzenlik yapmıştır.

 Elimizdeki eserleri: Dügah Buselik peşrev, Saz Sem., Humayun Çenber Peşrevi, Saz Semaisi bulunmaktadır.

En meşhur eseri Hicaz Humayun Peşrevidir.

 Türk Musıkisi Ans.Yılmaz Öztuna C:27/s480;© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen