Yümni Dede

Yümni Dede

 YÜMNĪ DEDE (-1800?)

Mevlevī bestekār ve Neyzendir.

Ēošu I. Hakkż Bey'in nota koleksiyonundan ēżkan žu eserleri elimizdedir:

 1) Beyātī Pežrevi (Devr-i Kebīr "Beyātī-i Kadīm") ,

  2) Sāz Semāīsi,

  3) Dügāh-Būsellk Pežrevi (Berefžān) ,

  4) Sāz Semāīsi,

  5) Evcārā Pežrevi (Ēenber) ,

  6) Evcârâ Sāz Semāīsi,

  7) Hicāz Pežrevi (Düyek "Cihānsāz") ,

  8) Sāz Semāīsi "Cihānsāz",

  9) Tebrīz Pežrevi ve

  10) Tebrīz Sāz Semāīsi (TMA, II, 395b; Öztuna, 307b; notalar)

 Türk Müziši Ans. C.2/S: 508

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen