NeyzenlerXIII.Yüzyılda Neyzenler :

Kutb-ı Nâyî Hamza Dede

    

XVI.Yüzyılda Neyzenler :

İmam Kulu
Nâyî Hasan
Nâyî Maksut
Nayî Şeyh Murad

XVII. Yüzyılda Neyzenler :

Abdülbâki Ârif Efendi
Küçük Derviş Ahmed
Mevlevî Derviş Ahmed Mazlûm
Neyzen Berber Ömer Çelebi
Neyzen Derviş Kasım
Neyzen Gülüm Dede
Neyzen Torlak Dede
Neyzenbaşı Derviş Ali
Neyzen Yusuf Dede
Yastır Hasan Paşa

XVIII. Yüzyılda Neyzenler :

Ahmet Dede
Ak Molla Ömer Efendi
Arab-Zâde Neyzen Ali Dede
Çallı Derviş Mehmet Dede
Çerkez Ahmet Dede ( ?-1750)
Derviş Hüseyin
Enderunî Kara İsmail Ağa
Hâfız Şeydâ Dede
Hüseyin Dede
Kutb-Î Nâyî Osman Dede
Musa Dede
Mustafa Dede (Neyzen Bursa'lı)
Mustafa Naşâti Efendi
Nasib Efendi
Neyzen Derviş Mûsa
Osman Dede (Kutb-i Nay-i Şeyh)
Sultan III. Selim
Veli Dede


XIX. Yüzyılda Neyzenler :

Abdulaziz Han
Abdülbaki Nasır Dede
Abdürrahim Dede
Ali Dede (?-1820)
Ali Nutki DEde(1762-1804)
Attar Ali Dede
Cemal Dede
Emin Kılıçkale
Hasib Dede
İamail Dede (Deli) (1808-1860)
İsmail Dede Efendi
Kâmi Efendi (Neyzen Mehmet)
Mehmet Ağa(Nâyîzâde)
Mustafa İzzet Efendi (Kazasker)
Oskiyan (Tanburi ve Neyzen Kuyumcu)
Raşid Efendi (Baba Neyzen)
Said Dede (Şeyh Neyzen Mehmet )
Salih Dede (Neyzenbaşı Kaymakam)
Salim Bey (Neyzen Üsküdar'lı)
Süleyman Abdulhalim (Halim Efendi)
Yusuf Paşa (Korgeneral Neyzen)
Yümni Dede

      

    

XX. Yüzyılda Neyzenler :

Abdi Dede
Aka Gündüz Kutbay
Ali Rıza Efendi
Bolahenk Nuri Bey
Burhanettin Ökte
Dede Süleyman Erguner
Doğan Ergin
Erdoğan Köroğlu
Fuat Türkelman
Gavsi Baykara
Giriftzen Asım Bey
Halil Can
Halil Dikmen
Hayri Tümer
Hüseyin Fahreddin Dede
Neyzen Aziz Dede
Neyzen Emin Yazıcı Dede (Hafız, Hattat)
Neyzen Özdönmez (Mahmut Şevket Gavsi)
Neyzen Tevfik
Rauf Yekta Bey
Rahmi Bey
Rıza Bey (Neyzen Vefa'lı Ali )
Santûr Bey:Santûri ve Neyzen (1868-1952)
Selami Bertuğ
Sencer Derya
Şakir Efendi : Neyzen ve Klarnet ustası (?-1920)
Şevki Sevgin
Tevfik Bey: (?-1887)
Ulvi ErgunerGünümüzde Neyzenler :

Abdullah Güneş
Adnan Yavuz Ballıoğlu
Ahmet Bülent Ekin
Ahmet Şahin
Ahmet Gürsel
Ahmet Kaya
Ahmet Yakupoğlu
Ali Balakbabalar
Ali Ercin
Ali Osman Erdoğdular
Ali Sezai Balakbabalar
Ali Tan
Ali Tüfekçi
Arif Biçer
Arif Erdebil
Aziz Şenol Filiz
Başar Dikici
Bilal Kabat
Burcu Karadağ
Bülent Özbek
Cavit Özkeleş
Celalettin Biçer
Cihat Gencer
Ekrem Vural
Ender Doğan
Ercan Irmak
Ersin Ali Atlı
Eymen Gürtan
Eyüp Hamiş
Ferhan Gültekin
Ferit Yavuz
Fikret Kâmil Bertuğ
Gökhan Özkök
Hakan Alvan
Hakan Polat
Hakkı Tekin
Halil Baziki
Hanefi Kırgız
Hüseyin Özkılıç
İbrahim Erten Paker
İlhan Arıcı
İlhan Barutçu
Kaan Birhekimoğlu
Kamil Demirdelen
Kaşif Demiröz
Kudsi Erguner
Kutsal İşal Göktürk
Kutsi Sezgin
Mahmut Bilki
Mahmut Uğurlu Akdoğan
Mehmet Ali Ulukulu
Mehmet Yücel
Mercan Dede
Mehmet Mesut Paker
Mete Edman
Muhammed Ceylan
Murat Aytekin
Murat Salim Tokaç
Mustafa Büyükipekçi
Mustafa Coşkun
Mustafa Güvenkaya
Münir Ergi
Namık Saran
Noyan Özatik
Niyazi Sayın
Oktay Aktürk
Osman Erkahveci
Ömer Erdoğdular
Ömer Faruk Tekbilek
Recep Güngör
Rıfat Varol
Saadettin Delikaya
Sadrettin Özçimi
Salih Ağca
Salih Bilgin
Selçuk Yekeler
Serkan Kamacı
Serkut Efe
Sezgin Bademli
Sıtkı Emeklican
Sinan Doğan
Sinan Erdem
Süleyman Erguner
Süleyman Yardım
Şeref Deveci
Tevfik Bilen
Timuçin Çevikoğlu
Uğur Onuk
Ümit Gürelman
Ümit Somer
Volkan Yılmaz
Yavuz Akalın
Yavuz Yekta
Yusuf Karakaş
Yusuf Kaya
Zeki Sözen

Önemli Not :

  • Neyzenler sayfası yapım aşamasındadır henüz tamamlanmamıştır .
 

 

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen