Abdi Dede


  1908 yılına vefat etmiştir doğum tarihi bilinmemektedir.

Halep doğumludur.Ora Mevlevihanesinde yetişmiştir.Manisa Mevlevihanesine Neyzen sıfatıyla davet edildi.

1896 yılında Konya dergâhının Neyzenbaşısı Esrâra Dedenin vefatı nedeniyle tayin edildi.

Konya’da 12 yıl kadar görev aldı.

 Dergâhın son Kudümzenbaşısı Bahaeddin Çelebi,İdris Dede Enis Dede öğrencileri arasında yer alır.

Konya’da vefat eden Neyzen Mevlâna dergâhı bahçesine defnedildi ve mezar taşı dikildi.

  Elimizdeki eserleri: Şevk-ü Tarab Peşrevi ve Araban Saz Semaisidir.

 Türk Musıkisi Lugâtı,Sayfa:347-TMA-1

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen

>