Neyzen Abdülaziz Hân

Neyzen Abdülaziz Hân

 

 8 Şubat 1830-4 Nisan 1876 yılları arasında yaşamış olan Sultanımızdır.

Osmanoğullarından Otuzikinci hakanımız ve Doksanaltıncı Halifemizdir.

 Ney sazının icrasının haricinde piyano ve lavta da çalardı.

Ney hocası Yusuf Paşadır ve bestekarlık yönü de vardır:

Hicaz humayun Sirto,

Ağır Düyek Şevk-efza Şarkı:Ey nev bahar-ı hüsn-ü an,

Evcâra aksak Şarkı:Ettiğinden Utanmazsın,

Güftesi de kendisine ait olan Muhayyer Şarkı: Bi-huzurum Nale-i mürg-i dil-i divaneden eserlerinin başında gelir.

Batı müziği tarzında da "Valse Davet" adlı eseri vardır ki bu eser piyano için yazılmıştır.

Sultanımız ayrıca iyi bir ressamdır.

 Oğullarından 2.Abdülmecit ve Seyfettin Efendi de bestekardır.

 Eserleri arasında Hicaz humayun Sirtonun teslim bölümü Tanburi Cemil Beyin suzidilara saz semaisinin son hanesine tesir etmiştir.

 Sultanımızın en sevdiği makamlar arasında:

Hicazkâr ve Şehnaz başta gelir.

 Türk Müziği Ansiklopedik Sözlüğü/Yılmaz Öztuna 1.cilt S:14 s:2Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen