Neyzen Abdülbâki Ârif Efendi

1633 yıllında İstanbul'un Kasımpaşa 'da doğdu.

Babası Mahmud Efendi'dir .

Kendisi iyi bir eğitim almıştır.

Yüksek öğrenimini ünlü medreselerde tamamladıktan sonra müderrislik yapmıştır.

Selanik başta olmak üzere çeşitli yerlerde kadılık yapmıştır.

Bu sıralarda mûsikî ile ilgilendiği için "eğlenceye düşkündür" bahanesiyle açığa alınmıştır.

Bir süre geçimini hattatlığı sayesinde sağladıktan sonra bağışlanarak Bursa kadılığına yeniden tayin edilmiştir.

Daha sonra bilinmeyen bir sebeple Bursa'da oturmaya mecbur edilmişse de bir yıl sonra İstanbul'a dönmüştür.

1713 yılında vefat etmiştir. Neyzenin günümüze hiçbir eseri ulaşmamıştır.

  Kaynak:

  Türk Mûsikısi Ansiklopedik SözlüğüSayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen