Abdülbaki Baykara (Nasır Dede)


 1765 yılında Yenikapı Mevlevîhanesi yakınlarında bir evde doğdu.

Babası Yenikapı Mevlevîhanesi şeyhlerinden Kütahyalı Ebu Bekir Dede Efendi, annesi Kutb-Î Nâyî Osman Dede'nin kızı Saîde hanımdır.

  1795 yılında 30 yaşında evlenmiştir.

Milas Müftîsi-zade Halil Efendi ve babasından öğrenim gören, Arapça ve Farsça öğrenen Abdülbâkî Dede,

ağabeyi Ali Nutkî Dede'nin himayesinde yetişmiş ve onun Yenikapı Mevlevîhanesi şeyhliği sırasında bu dergâhın Neyzenbaşılığını yapmıştır.

Türk mûsikîsinin nazariyatı ile uğraşıp, bu konuda geniş bilgi edinmiş ve bilgisini öğrencilerine aktarabilmiş çok değerli bir üstad idi.

Hammamizade İsmail Dede Efendi' ye de hocalık etmiştir.

  Abdülbaki Nasır Dede,bir adet büyük usûl ve yedi adet birleşik makam bulmuştur.

  Bu makamlar arasında;

  Şirin, Dildar, Gülruh, Hisarkürdi, Ruhefzâ, Nazniyaz.

 Makamları yer almaktadır.

1804 yılı Ağustos ayında Yenikapı dergâhına şeyh olmuş ve 24 şubat 1821 gecesi saat 5'de, 55 yaşamına vefat etmiştir.

Ölümüne kadar 16.5 yıl şeyhlik postunda oturmuştur.

Neyzen Abdülbaki Baykara, Yenikapı Mevlevihânesinde, ağabeyinin yanına defnedilmiştir.

  Kaynak:

  Türk Mûsikısi Ansiklopedik Sözlüğü

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen