Abdürrahim Dede


 Kudümzenbaşı Neyzen Hâfız Şeyda olarak da bilinir.

1732 -1800 lü yıllar arasında yaşadığı bilinen bestekârımız, İstanbul doğumludur.

Bir Halveti dervişinin oğludur.

Genç yaşında âma olan Abdürrahim Dede musıkişinas ve Neyzendir.

Mevlevi olan Abdürrahim Dede, Galata Mevlevihanesinden Yenikapı ve Üsküdar Mevlevihanesine geçti.

68 yaşlarında kudümzenbaşı olarak vefat etti.

Üsküdar Mevlevihanesine defnedildi.

Üsküdar, Doğancılar, Numan Dede Mevlevihanesi (İmrahor):

Nebil’in altı beyitlik manzumesinin tarih mısrası şöyledir:

Gitti Şeyda Dede “ya Hu diyerek” Ukba’ya(1214)

 Adı Abdürrahim olmakla birlikte daha çok Hafız Şeyda ya da Çılgım Hafız lakapları ile anılmıştır.

Ölümünden az bir zaman önce Sultan 3.Selim’in emriyle hacca gitmiştir.

Hafızdır ve şiirleri de vardır.Bir şiirini Zekai Dede Şehnaz-buselik makamında bestelemiştir.

 Kendisi, Küçük Mehmet Ağa, Vardakosta Ahmet Ağa ve Sadullah Ağa ile müştereken besteledikleri Tahir Kâr unutulmuştur.

İsfahan ve Hicazeyn Ayinleri de unutulmuştur.

Yalnızca Irâk Ayin-i Şerif günümüze kadar gelmiştir.

Bu eser 1785 de bestelenip ilk defa Yenikapı dergahında okunmuştur.

  Eserleri arasında:

 Irak Ayin-i Şerif

 Hüzzam Düyek Kâr-ı Natık:Evvalâ başla hüzzama…

 Hüzzam Nakış Yürük Semai:Dile revnâk getirir..

 Hicaz Darbeyn Müstezad Beste:Hal-i Ruhundan..

 Rehavi Remel Beste:Zann etme benim gibi..

 Saba Zencir Beste:Zülf-i siyahın olalı...

 Rast Nakış Yürük Semai:Bir yüzden idi yar ile…

 Dildâr Saz Semaisi yer alır.

 Türk Musikisi Ansiklopedik sözlüğü Yılmaz Öztuna c:1 S:22 s:2Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen