Aka Gündüz Kutbay  Soldan sağa sanatçılar:

Çinuçen Tanrıkorur, Aka Gündüz Kutbay, Bekir Sıtkı Sezgin, Cüneyt Kosal


Aka Gündüz Kutbay

  Aka Gündüz Kutbay 1934-1979 yılları arasında yaşamıştır.

Eyüp Orta Okulunu ikinci sınıfta iken terk etti.

Babası, okumayan oğlunu bir kunduracının yanına çırak olarak verdi.

1952-1953 yılları arasında yanında çalıştığı Kunduracı İsmail Ustanın oğlu Bahaeddin Beyin zorlamasıyla,

o yıllarda kurulan Eyüp Musiki Cemiyetine girdi.

Bu cemiyetin başında bulunan Gavsi Baykara'dan üç sene kadar Ney dersleri aldı.

Daha sonra Radife Erten'in evinde kurduğu koroya katıldı ve burada kendisini geliştirdi.

  Askerlik görevini yerine getirdiktensonra Laika Karabey'in yönettiği koroda çalışmalarına devam etti.

Üsküdar Musiki Cemiyetine uzun süre devam etti.

Neyzen Aka Gündüz Kutbay'ın Taksimi için tıklayınız.

  1960 senesinde İstanbulRadyosunun açtığı imtihanı kazanarak radyo sanatçısı oldu.

İstanbul Türk Musikîsi devlet Konservatuarının açılışında Ney öğretmeni olarak atandı.

  Uzun yıllar Neyzen olarak katıldığı Mevlana Anma Törenlerinde NEYZENBAŞI HALİL CAN'ın vefatından sonra Neyzenbaşılık görevinde bulundu.

İstanbul Radyosunda kurduğu erkekler korosu ile beğenilen programlar hazırladı.

Aka Gündüz Kutbay, ayrıca caz topluluklarına da katılarak çalışmalar yapmıştır.

 Devlet Sanatçısı Perküsyonisrt Okay Temiz ile İsveç'e giderek bir müddet caz topluluğuna Neyi ile katıldı.

 Rahmetli Aka Gündüz'ün sazından çıkarttığı o güçlü dem sesi hala kimse çıkaramamaktadır.

  Neyzen Neyzen Aka Gündüz Kutbay'ın kabristanı, Zincirkikuyu mezarlığındadır.

 Bu bilgiler Bekir Sıtkı Sezgin Sanat ve Kültürde Kök Cilt:1 S:7

 Ethem Ruhi Üngör: Musıki Mecmuası:1979,No:358 S:6-7 den alınmıştır.

 

 

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen