Ali Rıza Efendi

Ali Rýza Efendi

 (1864?-1904) Türk bestekarı.

 Eyyüp Hatuniye dergâhı Şeyhi idi.

  Dini ve dindışı birçok eser besteledi.

Hiçbiri yayımlanmadı.

Nadir makamlardan bestelemeye hevesliydi.

 Hasan Ali Yücel'in babası ,Udi Izzet Bey'in kardeşi ve posta nazırı Ali Efendi'nin oğludur.

 Ali Rlza Bey 1894'te Neyyire Hanım'la (annesi Ayşe Hanım 1940'larda öldü) evlendi,

 1897'de tek çocukları Yücel doğdu.

Ali Rıza EfendiTelgrafcı idi.

Daha sonra, Posta-telgraf müfettişi oldu.

Maliyede memurdu.

 Mevlevi muhibbi olarak dergahlarda Neyzenlik yapardı.

Bilhassa Yenikapı'da Ney üflemiştir.

Şeyhi Celaleddin Dede idi.

Babasının şeyhi de Celaleddln Dede'nin babası Osman Salahaddin Dede'dir.

 Ney hocası Hakkı Dede'dir.

  Eserleri arasında:

1 durak, yirmi kadar İlahi, 1 Nefes, 1 Şuul ve beş peşrev, üç Saz semaisi, 1 Kâr, 19 Beste, Aksak, Sekiz yürük Semai ile 35 şarkı yer alır.

  Türk Musıkisi Ansiklopedik Sözlüğü c:1 S:54 s:2Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen