Ali Tan

Neyzen Ali Tan

 Neyzen Ali Tan, 1981 İstanbul doğumludur.

  1997' de ilk Ney dersini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nın (İSMEK) Fatih Şubesinde Neyzen Eymen GÜRTAN' dan aldı.

Ses çıkarma gibi zor bir devrede kendisinden istifade etti.

Bu ilk eğitimim 3 ay sürmüştü.

  1999 yılının şubat ayında TRT İstanbul Radyosu Sanatçısı Neyzen Ahmed ŞAHİN'in

Hekimoğlu Ali Paşa Türk İslam Sanatları Kütüphanesi'ndeki derslerine katılmaya başladı.

  Bu derslerin bir ana teması vardı: Kutbü'n-nâyî Niyazi Sayın hocamızın icraları.

 1999 yılını tümüyle kaplayan bu derslerin sonunda 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuarı

Temel Bilimler Bölümü'nü kazandı

ve burada Neyzen Niyazi Sayın hocamızın talebesi oldu.

 Konservatuar eğitimi 2004 yılında bitince İSMEK Fındıkzade Müzik Okulu'nda ve Hekimoğlu Ali Paşa Türk İslam Sanatları Kütüphanesi'nde

Ney dersleri vermeye başladı.

İSMEK'teki dersleri 2 yıl kadar sürdü.

İcraya gelince 2004 yılı itibariyle Ahmed Şahin'in n solo konserlerine Neyzen olarak katılmaya başladı.

2007 yılında Şef Doğan DİKMEN tarafından Cemal Reşit Rey Türk Müziği Topluluğu'na Ney sanatçısı olarak 3 yıl görev aldı.

 2012 yılında ilk kitabı olan Itrî İzleri, 2013'te ise Ney adlı katalog ve kitap çalışmalarını yayınlandı.

 Türk Mûsikîsi Bölümü, Üniversitemizin misyon ve vizyonuna paralel olarak medeniyet odaklı bir bölüm şeklinde kurulmuştur.

İçerisinde Türk Mûsikîsi ve Müzikoloji Ana Bilim Dalları yer almaktadır.

Bu yıl içerisinde akademik yapılanmasını tamamlayarak 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında bölümü açmayı hedefllemektedir.

Anadolu yakasında lisans eğitimi veren tek Türk Mûsikîsi Bölümü olduğumuzun bilinciyle,

musıkîmizin gelecek nesillere aktarımı hususunda üzeriine düşen sorumluluğu yapmakta olan değerli bir Neyzendir.

  Neyzen Ali Tan doktora tesini de tamamlayarak Doktor ünvanını almıştır.

 Eğitim Bilgileri

  Doktora, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler , İslam Tarihi Ve Sanatları,

Türkiye 2008 - 2012 Yüksek Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler ,

Türk Müziği, Türkiye 2004 - 2008 Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi,

Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Temel Bilimler, Türkiye 2000 - 2004

 Akademik Unvanlar / Görevler

  Öğretim Görevlisi Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı,

Çalgı Bölümü, 2012 - 2012 Araştırma Görevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı, Çalgı Bölümü, 2006 - 2012

 Neyzen Ali Tan Profesör ünvanı almış sayılı Neyzenlerdendir.

  Neyzen Ali Tan evli ve bir çocuk babasıdır.

  Özer Özel - Ali Tan Çekim Arası Söyleşi 2019

 

 

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen