Cemal Dede

Neyzenbaşı (1860-1899)

O yıllarda ismi bilinen Neyzenlerdenidir.

Kudumzenbaşı Ahmed Hüsameddin Dede'nin oğludur.

Musiki, edebiyat, tasavvuf bilgisi vardır.

Şeyh Hüseyin Fahreddin Dede ve Seyh Abdulhalim Efendi gibi iki virtüözden Ney meşk etti.

Mesnevi-han Selanikli Esad Dede'den Farsça öğrendi.

  Ney virtuozu olarak genç yaşta ün yaptı ve Yenikapı dergahında Neyzenbaşısı oldu.

 Türk Musıkisi Ans. S.183 c:1Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen