Neyzen Dede Süleyman Erguner

Neyzen Dede Süleyman Erguner
Neyzen Dede Süleyman Erguner

 2 Ağustos 1902 tarihinde İstanbul'un Sultan Selim semtinde, doğdu.

Babası Sultan Selim Câmii müezzini Hafız Hasan Efendi, Annesi Dürriye Hanım dır.

Dört yaşında annesi, onbir yaşında babası vefat ettmiştir.

Sesinin güzelliği ile tanınan Süleyman Erguner, babasının vefatı üzerine, çok küçük yaşta Sultan Selîm Câmii'nin müezzini oldu.

 Birinci Dünya Savaşı yıllarında ortaokul öğrenimini tamamladı ve Kur'ân-ı Kerîm dersleri alarak hafız oldu.

Ayrıca Sultan Selîm camiinde imam olan Hafız Saadeddin Kaynak hocası ile çalışmış ve musıki ilmini öğrenmeye başlamıştır

  Cumhuriyetin ilânından sonra Tekel İdaresi'nde memur olarak göreve başlamış, 1927 yılında İstanbul'dan ayrılarak Keskin,

Karaman, Kütahya, Çarşamba ve Burdur'da Tekel müdürlükleri yaparak 1943 yılında tekrar İstanbul'a gelmiştir.

Tekel Genel Müdürlüğü Sicil Âmirliği görevinden sonra Cibali Tütün Fabrikası Sicil Âmiri olmuş ve bu görevi esnâsında,

1 Aralık 1953 tarihinde, elli bir yaşında vefat etmiştir .

  Süleyman Erguner 1980 'de İstanbul'da kurulan Mevlevi Heyeti'nin başkanı oldu.

1995 yılında, ERGUNER MEVLEVİ HEYETİ'ni kurdu.

Türk mûsikîsi konularının işlendiği toplulukları hazırlayıp konserler verdi.

 Süleyman Erguner, İstanbul Radyosu'nda ve birçok mûsikî topluluklarında mûsikîmizin ve özellikle tasavvuf mûsikîmizin canlanmasına yardım etmiş,

özekkille, Ney'in buralarda rağbet görmesine, ön plana çıkmasına sebep olmuştur.

  Eserleri arasında:

Beyati Ağır Semâî "Düşmüşse firâk sîneye susmak ne yamandır" (güfte: Prof. Dr. Mustafa Tahralı)

Kürdilihicazkâr Şarkı "Bir görmede ah aşkına düştüm de derinden" (güfte: Süleyman Erguner)

Rast Şarkı "Türkiyemin bağları, erişilmez dağları" (güfte: Süleyman Erguner)

Segâh İlâhî " Yâ Hazreti Mevlânâ " (güfte: Midhat Sertoğlu)

Saba Zemzeme İlâhî ; "Çeşm-i rûhum görmek ister yâ Muhammed rûyini" (güfte:Mehmed Emin Efendi)

Segâh , Pençgâh, Şevkefzâ saz semâîleri, Rast saz eseri gelir.

 Kaynak:Yılmaz Öztuna,Büyük Türk Musıkisi Ans.2.cilt S:262.

 

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen