Neyzenbaşı Derviş Ali

 Galata Mevlevihânesi Neyzenlerindendir.

 Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen