Derviş Hüseyin

 Şam'da doğdu.

 Eğitimini Şam'da tamamlayarak tasavvuf öğrendi ve mevlevîliğe başladı.

  Şâir ve mûsikîşinas olan sanatkârın bir gözü kör idi.

 Geniş mûsikî kültürü vardı ve birçok sazı çalardı.

  Daha çok girift çalmakla ünlüydü.

 Sultan I. Mahmud'un pâdişâh olduğu yıllarda İstanbul'a geldi ve bu pâdişâhtan iltifat gördü.

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen