Neyzen Derviş Musa

Doğum tarihi bilinmiyor; 1721 yılında İstanbul'da öldü.

 Genç yaşında İstanbul'a gelerek burada yetişti.

 Zamanımıza yalnız "Feryâd-ı Yûsuf' adlı Düyek usûlünde bir Hüseynî Peşrevi kalmııştır.

Eser, Kantemir ve ondan naklen Kevserî ebced notasına almışlardır.

Peygamber'den bahseden Ravza'sı günümüze kadar gelmiştir.

Mesnevî nazîresi Kahire'de basılmıştır.

Beşiktaş dergâhı hazîresine gömülmüştür. Türk Mûsikîsi'nin son çeng icracılarındandır.

  Bu yüzyılın şair müzisyenlerindendir.

 Arûz ve hece kalıpları ile şiirler yazmış ve dinî eserler bestelemiştir.

Çok sanatlı bir eser olan uşşak makamındaki tevşîh Mûsa Dede'nindir.

  Kaynak:

  Türk Mûsikısi Ansiklopedik SözlüğüSayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen