Emin Taner ELMAS

 Emin Taner Elmas

  Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, Makina Yüksek Mühendisi olup 1974 yılı Sivas doğumludur.

Doktora öğrenimini Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Termodinamik Bilim

Dalı’nda,

Yüksek Lisans - Master öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi

Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Enerji Bilim Dalı’nda

tamamlamış olup 1995 yılında fakülteyi derece ile bitirerek makina mühendisi olmuştur.

Fakültede ilk 3 sınıfın sonunda birinci olması nedeni ile 4. sınıfta Makina Mühendisleri Odası tarafından karşılıksız

burs ile ödüllendirilmiştir.

1991 yılında ise İzmir Atatürk Lisesi’nden mezun olmuştur.

Yedek Subaylık görevini Bosna Hersek’te, Saraybosna’da NATO bünyesinde

SFOR Çok Uluslu Barış Gücü’nde İngilizce Tercüman olarak tamamlamış olup, 2 adet NATO Madalyası ile Türk

Silahlı Kuvvetleri Hizmet Övünç Belgesi (Bosna Hersek) sahibidir.

Üniversitelerdeki akademisyenlik görevlerinin yanısıra,

çeşitli endüstriyel kurum, kuruluş ve şirketlerde mühendislik ve yöneticilik yapmış olup;

Şantiye Şefi, Proje Yöneticisi, Yönetim Temsilcisi, Kalite Müdürü,

Üretim Müdürü, Enerji Müdürü, CSO-CTO, CBDO, Fabrika Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür

pozisyonlarında görevler almıştır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS,

Iğdır Üniversitesi öğretim üyesi olup Iğdır Teknik Bilimler MYO Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü (Otomotiv Teknolojisi)

– Bölüm Başkanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyomühendislik ve Bilimleri Anabilimdalı öğretim üyesidir.

 Emin Taner Elmas

Akademik ve endüstriyel alanlarda toplam 28 yıllık mesleki tecrübeye sahiptir.

“Makina Mühendisliği, Enerji Transferi, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği,

Isı Transferi, Yüksek Matematik, Evaporasyon, Isı Boruları, Uzay Bilimleri,

Otomotiv, Biyomühendislik, Tıp Mühendisliği Uygulamaları,

Nöromühendislik, Tıp Tekniği” akademik ve bilimsel çalışma alanları olup;

“Isıtma-Havalandırma Klima Uygulamaları, Basınçlı Kaplar, Isı Değiştiriciler,

Enerji Verimliliği, Buharlı Kazanlar, Enerji Santralleri, Kojenerasyon,

Su Saflaştırma, Su Arıtımı, Endüstriyel Ekipman ve Makinalar, Kaynaklı İmalat,

Saç Şekillendirme, Talaşlı İmalat” ise endüstriyel tecrübe alanlarıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Emin Taner ELMAS, saz (bağlama) çalmakta ve ney üflemektedir.

Bazı Saz-Bağlama ve Ney kayıtlarının yer aldığı bir YouTube Müzik Kanalı (Emin Taner ELMAS) mevcuttur.

İletişim bilgileri:

emintanerelmas@gmail.com

+ 90 (0) 543 733 64 21

e.taner.elmas@igdir.edu.tr

+90 (0) 532 344 91 49

 

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen