Neyzen Dr.Emin Kılıç Kale

Neyzen Þevki Sezgin

Dr. Emin Kılıç Kale 1897 yılında Gaziantep’te doğdu.

Yedi yaşında annesini kaybetti. Ninesi tarafından büyütüldü.

İki erkek kardeşi vardır. Her ikisi de genç yaşlarda ölmüşler. Ana okulunu, orta okulu ve liseyi Gaziantep’te okudu.

Lise son sınıfta iken I. Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine askere alındı.

Ortadoğu ve Arabistan’da yedek subay olarak bir çok cephede savaştı, 25 muharebeye katıldı.

 Bu muharebelerden birinde İngilizler’e esir düştü. Bu esarette Baba Efendi ve Hacı Ömer Dede ile tanıştı.

Daha okul yıllarında iken ilgi duyduğu musikiyi bu zatlarla çalışarak ilerletti.

Yine savaş sırasında haksız yere hapsedildi ve Medine Hapishanesi’nde tanıştığı Edip Nazım Bey’le musiki meşk etme imkanını buldu.

 I.Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle memleketi olan Gaziantep’e döndü.

Kurtuluş Savaşı’nın başlamasıyla tekrar askere alındı.

Gerek Gaziantep Savunması’nda gerekse Kurtuluş Savaşı’nın bir çok cephesinde muharebelere katıldı. I.Dünya Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıklardan dolayı Harp Madalyası ve İstiklal Madalyası ile ödüllendirildi.

Savaş bitince yedek yüzbaşı rütbesi ile terhis oldu.

 Savaştan sonra yaşının geçmiş olmasına rağmen bir istisna olarak Robert Koleji’ne kabul edildi.

İstanbul’da, Mısır’da esarette iken tanışıp musiki meşk ettiği Baba Efendi ve Hacı Ömer Dede’yi buldu.

Bilhassa Baba Efendi’nin delaletiyle bir çok seçkin musikişinas ve tasavvuf ehli ile tanışarak onlardan musiki ,

tasavvuf ve felsefe konularında derin ve kapsamlı bilgiler edindi.

 Robert Kolej’i bitirerek Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti .

Orada Yale Üniversitesi’nde üç yıl tıp tahsil etti.

Daha sonra Türkiye’ye dönerek İstanbul Üniversitesi TıpFakültesi’nde tıp eğitimini tamamlayarak doktor oldu.

Öğrencilik yıllarında ve ihtisası sırasında musiki, tasavvuf ve felsefe konularında yoğun çalışmalarına devam etti.

 1940 yılında tıp ihtisasını bitirip memleketi olan Gaziantep’e dönerek doktorluğa başladı.

2. Dünya Savaşı sırasında yedek yüzbaşı tabip olarak tekrar askere alındığı bir buçuk yıl sayılmazsa bir daha memleketinden ayrılmadı.

1945 yılında delili olan Baba Efendi’nin teşviki ile Halkevinde musiki,

tasavvuf ve felsefe konularında dersler vererek yoğun birikimini sonsuz bir cömertlikle ve sevgiyle öğrencilerine vermeye başladı.

Bu dersler Musikide Hayat Dersleri adlı öğretisinin temelini oluşturdu.

 Dr. Emin Kılıç Kale , öğrencilerinin ona verdiği isimle Hoca 29 Mayıs 1984 salı günü ,

saat 19.55’e öğrencilerinin kolları arasında seksen yedi yaşında Hakk’a yürüdü.

Şüphesiz onun bedenli hayatı son buldu.

Ama O’nun irşat eden sonsuz ışığı, kainat var oldukça;

huzursuz , arayıcı , biçare gönüllere su serpmeye ve güya ismi cismi belli olmayan öğrencileri aydınlatmaya devam edecektir.

 Alıntıdır: Dr.Emin Kılıçkale blog sitesinden alınmıştır.Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen