Neyzen Gülüm Dede

 Konya Mevlevihanesi neyzenlerindendir.

  1640 yılında vefat etmiştir.Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen