Hâfız Şeydâ Dede

 Halvetiyye tarîkatinden bir şeyhin oğludur ve İstanbul'da 1725 ya da 1730 yıllarında doğduğu sanılmaktadır.

Genç yaşında gözlerini kaybetmesine rağmen düzenli bir öğrenim görerek tasavvufa yöneldi ve Ney üflemesini dergâhta öğrendi.

 Kulekapısı Mevlevîhânesi'nde çilesini tamamlayarak Selim Dede'nin postniş olduğu dönemde Sikke giyerek dede oldu,.

Hâfız Şeydâ Dede aynı zamanda hafızdır.

Genel kültürü çok geniş olan Şeyda Dede, iyi bir şairdi.

Hafız Şeyda Dede çağının gerçek bir mûsikîşinası idi.

Sesinin çok güzel olduğu ve sağlam bir uslûpda okuduğu belirtilir.

  Çok sayıda eser bestelemesine rağmen bunlardan günümüze ancak 7-8 tanesi gelebilmiştir.Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen