Halil Dikmen


 

 Klasik anlayışla yaptığı Figüratif resimleri ve Neyzenliği ile tanınan ressamımızdır.

  Halil Dikmen 1906 yılında Fatih'te doğdu. Kızkardeşi Halide Dikmen ile birlikte bir kardesi daha olan Halil Dikmen Fatih'te, bahçeli bir evde ;

dayıların, teyzelerin ve dedenin de yaşadığı büyük, kalabalık bir evde büyümüştü.

( Beşir AYVAZOĞLU –Neyzen Halil Dikmen, Aksiyon Dergisi, 2001)

 Babası Mehmet Haşim Bey, Leon Hancıyan'ın talebesiydi ve evinde sık sık musiki meclisleri tertip ederdi (Ayvazoğlu, 2002: 69).

Halil Dikmen ilk orta ve lise yıllarından sonra Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne girdi.

Küçük yaşarda iken güzel sanatlara ilgi duymaya başlamıştı.

İhsan Hoca'dan ney dersleri, Eyyubi Rıza Hoca'dan nazariyat dersleri almaya başlamıştı.

  Halil Dikmen İhsan Bey'in ney üfleyişinden etkilenerek talebesi oldu.

14 yahut 15 yaşlarındayken de Eyyübi Ali Rıza Bey'den nazariyat dersleri almaya başladı.

İlk yaşlarındaki bu musiki merakına rağmen o bir ressam olmaya daha çok merak sardı.

"Harbiye Nezareti'nde görevli bir asker olan dayısı, Halil'in elinden tutup Sanayi—i Nefise Mektebi'ne götürmüş ve

"Alın, size küçük bir arkadaş getirdim" diyerek

Hikmet Onat'ın sınıfına sokmuştu." ( Beşir AYVAZOĞLU –Neyzen Halil Dikmen, Aksiyon Dergisi, 2001)

  Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde İbrahim Çallı ve Hikmet Onat'ın atölyesinde çalıştı.

1927'de Akademinin resim bölümünü bitirip 1927 yılında açılan Avrupa'daki resim eğitimi bursluluk sınavını kazandı.

1927 yılında Avrupa'ya gönderilecek öğrencileri seçmek için yapılan imtihanda da Yangın adlı tablosuyla birinciliği o kazanmıştır.

Hocası İbrahim Çallı'nın bu tablo hakkında "Halil'in resminde belli bir kişilik ve modern bir hava var" dediği söylenir."

( Beşir AYVAZOĞLU –Neyzen Halil Dikmen, Aksiyon Dergisi, 2001)

1928 yılında resim alanındaki eğitimini geliştirebilmesi için Parise gönderildi.

Paris'e giderken Neyini ve hamparsum notalarıyla tespit edilmiş bir repertuarı da yanında götürmüştü.

  Academie Julien'de Albert Laurens'ın, sonra Andre Lhote'un öğrencisi oldu.

Paris'de üç yıl resim öğrenimi gördü.kten sonra 1931'de Türkiye'ye döndü.

Halil Dikmen 1931 yılında Avrupa'da aldığı eğitimin devamı olarak 6 ay süre ile Almanya, Avustralya ve İtalya'ya geziler yaptı.

Gezilerin hemen ardından Kayseri Lisesi'nde göreve başlamıştı. Bu lisedeki resim öğretmenliği görevi tam altı yıl sürecektir.

Çok mutlu olmadığı bu yıllarda Ahmet Kutsi Tecer ile Tanışır.

Ahmet Kutsi Tecer o sıralarda Sivas'ta görev yapmaktadır.

Sivas Maarif Müdürü Ahmet Kutsi Tecer daha sonraları Milli Eğitim Bakanlığı Tedrisat Müdürlüğü görevine atanmış ve

Kayseri'de çok da mutlu olmayan Halil Dikmen'i Galatasaray Lisesi'ne tayin ettirmiştir.

  İstanbul'a gelen Halil Dikmen Galatasaray Lisesi'nde resim öğretmenliği yapmaya başlamıştır.

Bu yıllardan sonra Halil Dikmen için yükselme dönemi başlar.

1937'de Atatürk'ün isteği ile kurulan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne müdür olarak atanır.

1949 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ne öğretim görevlisi Dosya ve Heykel Müzesi'nin ilk müdürü olmuştur.

Müdürlüğü sırasında Emin Dede'den de ney meşk etmeye başlamıştır.

  Halil Dikmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1938 yılında tertip ettiği yurt gezileri etkinliğin çerçevesinde 1940 yılında Giresun'a gönderildi .

Burada yaptığı dokuz resimle dönüp o yılın birincilik ödülünü kazandı (Ayvazoğlu, 2002: 83).

1944 yılında Erzurum Hasankale' ye oradan da Siirt'in Tillo köyüne giderek resimle ilgili çeşitli çalışmalar yaptı.

En önemli talebesi Niyazi Sayın'dır.

 1949'da bu görevi yanında Güzel Sanatlar Akademisi resim galerision d'Automne'da eserlerini kabul ettiren sanatçı,

1946'da Unesco, 1949'da Venedik yarışmalarına katıldı.

Amsterdam (1949), Chicago (1950), Atina (1955), Edinburgh (1958) ve Kıbrıs sergilerine bazı eserlerini verdi.

İstiklal Sav aşı'nda Mermi Taşıyan Kadınlar ve Giresun'da Fındık Toplayıcıları adlı eserleri gerek renk, gerek kompozisyon bakımından ilgi çekicidir.

  İstiklal Savaşı'nda Mermi Taşıyan Kadınlar eseri:

 

1961 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne atanması nedeniyle Ankara'ya yerleşmiştir.

Türk musikisiyle de ilgilendi.Küçük yaşlarda ilk kez İhsan Hoca'nın hediye ettiği ney ile derse başladı.

Eyyubi Ali Rıza Bey'den de nazariyat dersleri aldı.

Halil Dikmen'in hocası Emin Dede'dir.

  Yörükler eseri:

 

Radyo Müdürü Mes'ud Cemil'in ısrarları üzerine bir takım bant ve konserlere iştirak etmiştir.

  Neyzen Halil Dikmen, Küçük yaşlarda ilk kez İhsan Hoca'nın hediye ettiği Ney ile derse başladı.

Eyyubi Ali Rıza Bey'den de nazariyat dersleri aldı.Halil Dikmen'in hocası Emin Dede'dir.

Radyo Müdürü Mes'ud Cemil'in ısrarları üzerine bir takım bant ve konserlere iştirak etmiştir.

  Neyzen ressamımız Halil Dikmen son görevi olan Güzel Sanatlar Genel Müdürü iken unutlmaz hizmetler vermişve

bu görevde iken 1964 senesinde ölmüştür.

7 Ekim 1964'te görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu, elli sekiz yaşında hayata gözlerini yumdu.

Neyzen ve ressam Halil Dikmen, Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi.

  Halil Dikmen Segah Taksim ve Peşrevi

 

  Kaynak

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen