Kutbi Nayi Hamza Dede

 

Doğum tarihi bilinmeyip ölüm tarihinin 1790 lı yıllar olduğu düşünülmektedir.

Neyzen ve bestekardır.

Devr-i kebir usulunde Şevk-Aver peşrevini bestelemiştir.

O dönemde, Hicaz Peşrev ve saz Semaisi, Humayun Peşrev ve Saz Semaisi,

Muhayyersünbüle Peşrev, Rast Saz Semaisi,eserlerinin de Hamza Dedeye ait olduğu sanılmaktadır.

Son derecede iyi Ney üfleyen üstâd, bir gün vefât eder.

Dervîşler, kendisini defnetmek için hazırlanırken, Mevlânâ gelir ve "Aziz dost Hamza kalk ! "diye seslenir.

Hamza Dede de, Buyur! der ve kalkıp Ney üflemeğe başlar.

Üç gün üç gece semâ yapılır.

Ancak, Mevlânâ, evden çıkınca, Hamza Dede vefât eder.

 Ahmed Eflâkî'nin Âriflerin Menkıbeleri.

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen