Yastır Hasan Paşa

 Mezarlığı Kulekapısı Mevlevihanesindedir.

Elimizde mevcut bilgi bulunmamaktadır.

Sayfa Başı

� www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen