Neyzen Hasib Dede


 1800 Konya doğumludur.

 Sultan Veled Medresesi'ne eğitimine başladı.

Hünerli Vecdi Efendi'den Arapça ve Farsça dersleri aldı.

 Mevlevi sanatkârları arasına girerek eski şairleri inceledi.

Edirneli Mustafa Nakşî Dede'den resim yapmayı öğrendi ve 1829 yılında dergâhın Neyzenbaşı ünvanına yükseldi.

Mısır valisi İbrahim Paşa'nın daveti üzerine Mısır'a giderek paşaya Ney sazını dinletti

  Hekimliğe merak saldı.

Sonra Konya'ya gelerek hücresine çekildi ve ömrünün sonuna kadar burada kaldı.

Neyzen, 1870 yılında vefat etti.

Neyzen Hasib Dede'nin Nihavent Saz Semaisi bilinen en meşhur eseridir..

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen