Hüseyin Dede

Eyyubi Derviş Neyzen

Türk Bestekarı ve Mevlevidir.

Nühüft makammnda Ayin ve Nişabur makamında Aksak Semai(Dil fikrilebin Canda...) bestelemiştir.

Elimizde olan eseri Rast düyek Usülünde Lalezar Peşrevidir.

1721 yılında, Harem-i Humayun'da Cariyelerin Ney hocası idi.

İsmail Hakkı Bey kollesiyonunda şu eserleri vardır:

Eviç makamında Ruy-i Neva Peşrevi,

Eviç makamında Saz Semaisi,

Hicaz Peşrevi Cankurtaran

Hüseyni Saz Semaisi,

Isfahanek Saz Semaisi,

  Rast Peşrevi

  Şevk-i Dil Peşrevi

  Kaynak:

  Türk Musikisi Ansiklopedik Sözlüğü

  1.Cilt S:360Sayfa Ba��

� www.neyzenim.com Neyzen Zeki S�zen