Kaynaklar

 

 

 Mesnevi Şerhi : Tahir Ül Mevlevi Cilt:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

 .

 Türk Musıkîsi Nazariyatı ve Usûlleri, Kudüm Velveleleri : İsmail Hakkı Özkan

 .

  Büyük Larousse : 17. Cilt S:8630

 .

  Türk Mûsikisi Ansiklopedik Sözlüğü : Yılmaz Öztuna

 .

 Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları : Türk Mûsikîsi Tarihi Dr. M. Nazmi Özalp

 .

 Minyatürlere Göre Türk Müzik Enstrumanları (Doktora Tezi) Ayşen Arslan

 .

 Müzik Teorisi : Feridun Çalışır

 .

  Türk Müziği Ans. Sözlüğü C:2 S:16

 .

 Türk Musıkisinin Nazariye ve Esasları : M.Ekrem Karadeniz

 .

 Türk Musikisi : Rauf Yekta Bey

 .

 OTTOMAN PAİNTİNG : Serpil Bağcı, Filiz Çağman, Günsel Renda, Zeren Tanındı.

 .

 TÜRK MÜZİĞİ ENSRTÜMANLARIN FREKANS ARALIKLARI : Emirhan Kartal.

 .

  Müzik Ansiklopedik Sözlük : Vural Sözer

 .

  T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI

  ESKİ YUNAN DÜNYASINDA MÜZİĞİN KULLANIM ALANLARI

  Mesut KINACI : YÜKSEK LİSANS TEZİ

 .

  Eski Yunan Dünyasında Müzik ve Müzisyenler makale

  Yazar : Mesut KINACI

 .

  Alternatif Hammadde Kaynağı Olarak Kargı Kamışı (Arundo donax L.) Üzerine Bir İnceleme

 Hazırlayanlar : M. Burak ARSLAN1, H. Turgut ŞAHİN

 .

  Müzik Terimleri Sözlüğü : Vural Sözer

 .

 Kutbü'n-nâyi Niyazi Sayın Dr. Mustafa Çıpan

  NEY kİTABI, Dr. Ali Tan, Dr. Mustafa Çıpan

 .

 NEY AÇKISININ TARİHİ VE TEKNİK GELİŞİMİ

Doktora Tezi

ALİ TAN İSTANBUL, 2011

 .

 

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen