Neyzen Mehmet Ağa

Veli Dede

 1880 yılına vefat etmiştir doğum tarihi bilinmemektedir.

 Eviç Düyek: Bağ-ı Sinemde,

 Hicaz Curcuna: Gamzeden Hançer, Hicaz Düyek: Ölsem Etmem,

 Rast Sofyan: Bugün Hiç Bakmadan,

  Şevkefza Curcuna: Lutf Eyle Cânım ve

  Eviç Peşrevi günümüze kadar gelmiş eserlerindendir.

 Mezarı Bursa Mevlevihanesindedir.

Bir süre İstanbul Mevlevihanesinde de Neyzenlik yapmıştır.

 Türk Musıkisi Ans.Yıolmaz Öztuna S:34 C.2Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen