Murat Salim Tokaç

  Murat Salim Tokaç

  Dr. Murat S. Tokaç, 1969 Kırıkkale doğumludur.

  1986 yılında girdiği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1992'de mezun olmuş ve ve aynı fakültede Mikrobiyoloji doktorasını yaptı.

  Babası Dr. Turgut Tokaç sayesinde 5 yaşında Ud ve Ney ile tanıştı.

  Türk Müziğini her yönüyle babasından öğrendi. 11 yaşındayken Selçuk Sipahioğlu'ndan kısa bir süre tanbur dersleri aldı.

  Bu derslerden sonra hem Ney hem Tanbur tekniğini büyük sanatkârları dinleyerek kendi kendine geliştirdi.

  Ud ve ses sanatkârı, bestekâr Cinuçen Tanrıkorur'dan Türk Müziği ile ilgili her konuda feyz aldı.

Üstadın vefatına kadar pek çok konserde ve etkinlikte beraber oldu.

  1991 yılında kurulan Kültür Bakanlığı Samsun Devlet Klâsik Türk Müziği Korosu'na Ney ve Tanbur sanatçısı olarak atandı.

  2004 yılında aynı koronun şefliğine getirildi ve üç yıl bu görevi sürdürdü.

2007 yılında İstanbul'da kurulmuş olan Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu'na Tanbur sanatkârı ve Sanat Yönetmeni atandı.

  Yurt içinde koroyla katıldığı konserlerin yanısıra solo resitaller verdi ve TV programlarına katıldı.

Değişik topluluklarla ve ferdî olarak Avrupa'nın bütün ülkeleri, A.B.D., Avustralya, Japonya, G. Kore, Malezya, Azarbeycan, Ermenistan ve Rusya'da

sayısız konserler, ney ve tanbur seminerleri verdi.

  1998'de Samsun ilinde KASİAD (Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği) öncülüğünde,

seçkin bir jüri tarafından yapılan değerlendirmede yılın "Müzik Adamı" seçildi ve ödül aldı.

  1995'de Le Chant du Monde tarafından Fransa'da yayımlanan "FASIL" adlı CD'de Cinuçen Tanrıkorur ve Fahrettin Yarkın'la birlikte solo ney ve tanbur çaldı.

  2000 yılında "Gençlik Hülyâları" isimli solo albümü Beyza Müzik tarafından yayımlandı.

2000 yılında Lâlezar Topluluğu ile beraber, Türkiye ve A.B.D.'de yayımlanan "Osmanlı Türk Müziği Antolojisi" adlı dört CD'lik albümde ney ve tanbur çaldı.

  2004 yılında "DEM" isimli solo Ney albümü Akustik Müzik tarafından yayımlandı.

  2008 yılında Dem Trio (Cenk Güray, O. Murat Öztürk) ile beraber "The Fountain (Serçeşme)" isimli albümü Felmay şirketi tarafından

İtalya'da yayımlanarak Avrupa ve A.B.D.'de dağıtımı yapıldı.

  Tokaç, koro ve topluluk çalışmalarının yanısıra Türk Müziği konserlerinde pek rastlanmayan sadece saz eserleri repertuarından

müteşekkil konserler vermeye başlamış ve saz solistliğine yönelmiştir.

  Solo konserlerinde saz tekniğini ön plâna çıkaran eserlere özellikle yer vermektedir.

  Hâlen İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu'nun Sanat Yönetmeni olarak görevini sürdürmektedir.

 1 mayıs 2021 itibarı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de

yayımlanan karara göre,

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda görevden alma gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4’üncü maddesi gereğince görevden alındı.

 

  Ferahfeza Ney Taksimi

Murat Salim Tokaç

 

 

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen