Mustafa İzzet Efendi (Kazasker)


 1801 Tosya doğumludur.

Dinî ilimler ve Arapça öğrendi.

Sesinin güzelliği ile dikkati çeken İzzet Efendi, Kömürcüzâde Hafız Efendi'den de musiki dersleri almakta idi.

Hat sanatını ve Ney üflemeyi de öğrenmeye çalışıyordu.

 Sultan II. Mahmud, İstanbul'da Bahçekapı'da kendi yaptırdığı Hidayet Camii'nde bir cuma günü Mustafa İzzet Efendi'yi dinlemiş,

sesini çok beğenerek Galata Sarayı'na alınmasını emretmiştir.

 Sultan II. Mahmud'a yapılan küme faslında Ney ile eşlik ediyordu.

Mustafa İzzet Efendi, yedi padişah devrinde yaşamış, son yıllarını Bebek'deki yalısında geçirmiştir.

  Orta boylu, şişmanca, mavi gözlü, sarılı-beyazlı kırçıl sakallı, daima güler yüzlü, son derece nazik, terbiyeli bir kişi idi.

16 Kasım 1876 tarihinde vefat etti.

Tophane'de Kadirî dergahı mezarlığına defnedilmiştir.

Kadirihane Tekkesi Cümle Kapısı ve Saliha Sultan Çeşmesi :

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen