Arabzâde Neyzen Ali Dede

 1698 yılı civarında doğduğu sanılıyor.

 Kasımpaşa Mevlevîhânesi'nde musıki eğetimini aldı.

 Bir süre burada çalıştıktan sonra sırasiyle Sultan IV. Murad zamanında bu dergâhın Neyzenbaşılığına,

Mehmed Şemseddin Efendi'nin hac yolunda ölümü üzerine şeyhliğe getirildi.

  Bu hizmeti yedi yıl sürdü.

1767 yılında vefat ederek tekkenin mezarlığına defnedildi.

 Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen