Neyzen Tevfik

Neyzen Tevfik Kolaylý
Neyzen Tevfik Kolaylı

  Neyzen Tevfik 24 Mart 1879 Bodrum'da Kolay beldesinde doğdu.

Kolaylı soyadı da buradan gelir. Çocukluğu Bodrum'da ailesi ile beraber geçti.

  Onüç yaşındayken babasının İzmir Urla Rüştiyesine atanması üzerine, ailesiyle birlikte oraya gitti.

İzmir Mevlevihanesi Neyzenbaşısı Cemal Bey'den Ney dersi aldı.

Bir yıl sonra, usta bir Neyzen olan Berber Kâzım'la tanıştı ve derslere devam etti.

Neyzen Tevfik burada Tokadizade Şekip, Tevfik Nevzat, Ruhi Baba, ve Şair Eşref gibi pek çok ünlü isimle ile tanışdı.

Onlardan Türkçe'nin yanı sıra Arapça ve Farsça dersleri aldı

  19 yaşında , babası İstanbul'a Fatih Medresesi'ne gönderdi ve burada dört yıl eğitim aldı,

daha sonra Bektaşi tarikatına girerek Sütlüce tekkesi Şeyhi Münir Babaya bağlandı(1905).

Bu arada Mehmet Akif Ersoy'la tanışdı.

Akif, Neyzen Tevfik'in dönemin seçkin müzisyen ve edebiyatçıları ile tanışmasına vesile oldu.

  (Neyzen Tevfik'in mezarı, Kartal'da Endüstri Meslek Lisesinin yanındaki Kartal Merkez Mezarlığı'nda bulunuyor.)

  Kartal Belediyesi, 2010 yılında Kartal Meydanına Neyzen Tevfik için bir de heykel yaptırmıştır.

 Neyzen Tevfik

  Şair Eşref'in çıkardığı Deccal dergisinde II. Abdülhamid'i hicvettiği için gıyabında idama mahkum edildi.

 Neyzen Tevfik 1910 yılında Cemile hanımla, annesinin ısrarı ile evlendi.

Bir kızı oldu fakat yürümeyen evliliği, kızı Leman henüz üç aylıkken kayınbabasının eşini alıp götürmesiyle son buldu.

 Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Askeri Müze'nin kurucusu Muhtar Paşa'nın emrinde ve Mehterbaşı olarak askerlik yaptı.

Dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın yalısında Mehter takımının verdiği konseri izleyen Almanya'nın Romanya'daki kuvvetlerinin komutanının ilgisini çekti.

 Neyzen Tevfik

Bazı kaynaklara göre davet üzerine Romanya'ya gitti ve Romanya'da piyano eşliğinde konserler verdi.

 1930 lu yıllarda, ekonomik destek olsun diye, Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ'ın girişimi ile Konservatuvar'da görevlendirildi.

Neyzen Tevfik, 40 lı yıllarda doktoru olduğu kadar dostları da olan Mazhar Osman ve Rahmi Duman'ın aracılığı ve

Valiliğin oluru ile Bakırköy Akıl Hastahanesi'nin 21 nolu koğuşu ona ayrılır.

İstediği zaman gelir, yatar, dinlenir ve çıkar gider.

İstanbul Belediye'sinin bağladığı aylık ile geçimini sağlar.

Başından geçen pek çok olay fıkralaşarak halka mal oldu.

Nefî ve Eşref'den sonra Türk edebiyatında taşlama türünün önemli bir temsilcisidir.

 Neyzen Tevfik 28 Ocak 1953 yılında vefat etmiştir.

Bestelemiş olduğu Nihavent Saz Semaisi bilinen tek eseridir.

 Neyzen Tevfik Kolaylı'dan Hüseyni Taksim :

 

 

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen