Oskiyan (Tanburi ve Neyzen Kuyumcu )


 (1780?-1870?=90?)

İstanbul Samatya'da doğdu.

Aynı yerde 90 yaşlarda vefat etti.

 Ermeni asıllı ve tanburidir.

Tanburi İshak efendiden klasik üslupta tanbur dersleri aldı.

 Ney hocası bilinmemektedir.

Zeki Mehmed Ağa'dan saz eserleri meşk etti.

 III. Selim'in (1789¬ 1807) huzurunda zaman zaman çNey üfledi.

 II. Mahmud zamanında (1808¬ 1839) Tanbur ve Ney hocasl olarak Enderun-i Hiimayun'a alındı.

 Peşrevler ve saz semaileri besteledi.

Zamanmıza gelen tek eseri bir Beyati Saz Semaisi'dir.

 Çok degerli talebeler yetiştirdi.

  Bunlardan Neyzen Salim Bey'e ve Baba Raşid Efendi'ye (3 ay) Ney öğretti.

 Abraham Paşa'nın amcası Ermeni zenginlerinden Karaber'e tanbur dersleri verdi.

  En degerli talebesi, kendisi gibi Tanbur ve Ney virtiözu olan Şeyh Abdiilhalim Efendi'dir.

 Abdülhalim Efendi, Cemil Bey'in ortadan kalkmasma sebeb oldugu klasik Türk tanbur tavrını Dr. Subhi Ezgi'ye,

0 da Mesud Cemil Beye öğretmiştir.

 Neyzen Oskiyan'ın ismi Ermeni Oskiyan veya Vaskiyan olarak da bilinir.

  Türk Mûsikısi Ansiklopedik Sözlüğü C: 2/S: 161Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen