Osman Dede (Kutb-t Nayi Şeyh)

 Osman Dede (Kutb-t Nayi Şeyh)

 Ahmed Bican neslinden Süleymaniye eşrafı ser-hademesi Haci ibrahim Efendi'nin ogludur.

 Nefes-zade İsmail Efendi'den (01. 1679) sülüs ve nesih öğrendi.

  Tanınmış bir mutassavvuf olan, Galata Mevlevi-hanesi Şeyhi Ommi Ahi-zade Gavsi Dede'ye kapılandı.

  Devrinin en büyüik Neyzeni ve emsalsiz bir virtüözü olarak hlzla büyük şöhret yaptı.

 Mükemmel Arapça ve Farsça, musiki, edebiyat ve tasavvuf öğrendi.

 Şeyhi ve kayınpederi Mesnevi okuturken, o da kaarilik yapıyordu.

 18 yıldır Neyzenbaşı olan Osman Dede, Konya çelebisi tarafından, İstanbul'un bu en büyük Mevlevi dergahına Şeyh tayin edildi.

 Kayınpederinin yerine Mesnevi okutmaya da başladı.

1730 başında 32 yıllık bir Şeyhlikten sonra takriben 78 yaşında öldü.

  Türk Musıkisi Ans Yılmaz Öztuna c:2 S/166-4

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen