Özdönmez

(Neyzen Mahmut Şevket Gavsi)

Babası, Divan sahibi Yüzbaşı ve Mudanya kaymakamı Hasan Daniş Beydir.

Bab-I Seraskeri (harbiye nezareti) levazım dairesinde mümeyyiz iken 1908'de kadro dışı bırakılmıştır.

Neyzen Mahmut Şevket Gavsi, Yenikapı Neyzenbaşısı Hilmi Dede'den Ney öğrendi ve kendisi de M. E. Yazıcı, H. Yenigiin gibi ismlerle meşk etti.

1925'e kadar Mevlev'i dergahlannda Neyzenlik yaptı.

 Edirnekapı'ya defnedildi.

  Günümüzdeki ismi ile Edirnekapı Şehitliğinden bir kesit :

 

Uzun beyaz sakallı, cömert, hayırseverdi.

Son yılları mahrumiyet içinde geçdi.

  Şairdir.

  Eserleri Arasında:

1) Hüzzam,

2) Isfahan,

3) Suzinak Saz Semileri ve Sirtolar:

4) Hiczkar Aksak (Nir-I zulmün beni etti...),

5) Kürdi'li Hicizkar Aksak (Bir meleksin, nura gark_olmuş, serapa giil¬tenin),

6) Nihavend Sofyan (Ceribaşının gelini, müsemmen),

7) Nihavend Devr-i Hindi (Vuslannla kimyib_etdin beni),

8) Rast Aksak (Hoş-likaa bir duhteri ram_eyledi),

9) Saba Curcuna (Ser-firazlm, serv-i nazlm, can-nevizlmsm benim),

10) Suzinak Düyek (Bu günlerde a sulcimm, 2 kit'a),

11) Suzinak Devr-i Hindi (Sefkat_eden yok dil-i avireme),

12) Sultani-Yegah Peşrevi (Devr-i Kebir) ve

13) Siz Semaisi, (Oztuna, 354b, 405a-b; AM., 7MA, II, 227a; AM. Sicill, IV, 526; Guizar, ilgili makamlar; gelir.

Şiirleri arasında:

Gülzâr-ı şebâb bahâr-ı hevesim gelir.

  Arel ve TRT notaları, S. N. Ergun, II, 669, 670; i. M. K inal, Hoş Sada, 275; AM., SATS, 260,458-9).

  Türk Musıkisi Ans. 2.C S.179Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen