Rahmi Bey


  1864-1924 yılları arasında yaşamıştır.

  İstanbul doğumludur.

  1886'da henüz 21 yaşında iken zamanın Siyasal Bilimler Fakultesini bitirmiştir.

  Fransızca bilen Rahmi Bey, daha sonraları Arapça veFarsça'yı da öğrendi.

 İstinâf ve Temyiz Mahkemelerinde uzun yıllar hâkimlik yapmıştır.

  26 yıl 2 ay kadar çalıştığı, Şûray-ı Devlet'in ilgili dairesi lağv edilince 47 yaşında emekli oldu.

  Çeşitli gayri müslüm okullarda, Türkçe dersleri verdi,kısa bir dönem İstanbul Konservatuar'ında müdürlük yaptı.

  1924 yılında, Sahrây-ı Cedid mahallesinde, Bağdat Caddesinde evinde vefat etti .

  Kabristanı, Eyüp Sultan'da Kırkmerdivende, babasının yanında bulunmaktadır.

  Evli ve bir kız babası idi.

 Orta boylu, buğday tenli, elâ gözlü tıknaz bir kişiydi.

  Hocaları arasında Medeni Aziz efendi gelir.

  Ney ve Nısfiye üfler ve güzel sesli bir sanatçıydı.

 RahmiBey, bir tekbir ve 19 ayrı makamdan 38 şarkı bestelemiştir.

  Şarkılarından 3tanesinin güftesi Nedim'e, 3 tanesi Recaizâde Ekrem Bey'e ve diğerleriçoğunlukla kendisine aittir.

  Kendisine ait güfteleri, son derce sağlam ve kusursuzdur.

  Kaynak:

  Türk Mûs.Ans.Sözlüğü C:2/ S:208

 

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen