Raşid Efendi (Baba Neyzen)


 (1820?-1892?). Saz eserleri bestekarıdır.

Mızıkay-i Hümayun'da yüzbaşı rütbesiyle Ney üflemiş ve öğretmiştir.

 Neyzen Oskiyan'ın talebesidir.

Bir hayli Neyzen yetiştirmiştir.

En inde gelen öğrencisi, Zakirbaşı Mehmed Efendi'dir.

 Hamparsum ve Batı notalarını biliyordu.

Hamparsum ile yazdığı nota defteri istanbul Universitesi Devlet (eski Belediye) Konservatuarı arşivindedir.

Besteledigi bir peşreve güfte tatbik ederek, karçe haline getirmişti.

  Segah-Araban makamml bulmuştur.

İsmail Hakki Bey'in de hocasıdır.

 Eserleri Arasında :

 1) Acem Peşrevi (Devr-i Kebir),

 2) Saz Semaisi,

  3) Aeem-Aşiran Peşrevi (Fahte)

 4) Saz Semaisi,

  5) Acem Kürdi Saz Semaisi,

 6) Arazbar Peşrevi,

  7) Arazbar Buselik Peşrevi,

  8) Saz Semaisi,

  9) Beste-Isfahan Peşrevi (Çenber)

 10) Saz Semaisi,

  11) Beyati Saz Semaisi,

  12) Beyati-Araban Peşrevi (Fahte),

  13) Buselik Aşiran Peşrevi (Düyek),

  14) Dilkeşide Peşrevi (Fahte) ,

 15) Saz Semaisi,

 16) Dilnişin Peşrevi (Muhammes),

  17) Saz Semaisi,

  18) Eviç Peşrevi (Fahte),

  19) Saz Semaisi ve 20) Sirto,

gelir.

 Türk Musıkîsi Ans. Sözlüğü 2.Cilt Yılmaz Öztuna S:215Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen