Rıza Bey (Neyzen Vefa'lı Ali)


  RIZÂ BEY

[Neyzen Vefah Ali]

Türk şarkı bestekârıdır.

  İstanbul'da Feshâne kâtibi Ismâîl Ef. ile Celîle Hanım'in oğlu olarak 1855 yılında doğdu.

  Beyazıt rüşdiyesini ve Cami derslerini bitirdi.

 Vefa'lı olmadığı halde uzun yıllar orada oturduğu için "Vefalı Rıza Bey" adı ile bilinir.

 İstavroz İlkokulunda müzik öğretmenliği yapmıştır.

  Çok iyi Ney, üflüyordu.

  Arapça öğrendi.

Defter-i i Iâkaanî nezâretine girdi ve İstanbul senedât kalemi başkâtibliğine kadar yükseldi,

Şimdiki Yarbaylık rütbesine sahip idi.

  Hakkak Mislî Efendi'den 18 yaşında Ney öğrendi.

Beylerbeyi'ne taşınınca bu semt camii imâmlığnı Osmân Efendi'den meşk etti.

  Daha sonra, Vefa'ya taşınarak bu muhitte meşhur olan Bolahenk Nuri Bey ve Hacı Kirami Efendilerden faydalandı.

Ney, def ve fener îmâl ederdi.

 İlk eseri kürdilihicazkar makamından bestelediği şarkıdır :

  Neydi maksudun senin bu hale...

  Elliye yakın eseri vardır.

  Hacı Arif Bey, Şevki Bey, Hacı Faik Bey, Medeni Aziz Efendi gibi geçen yüzyılın en tanınmış ve

sevilmiş bestekârlarının tesirleri altında kalan Ali Rıza Bey'in bu formdaki eserleri,

bugün artık şarkı repertuvarımızın en seçkin eserleri arasına girmiştir.

  Ali Rıza Bey 1923 senesinin Mart ayının yirmi dördüncü günü İstanbul'da Göztepe'de vefât etti.

  Harbiye Nezâretî müdürüydü.

 Türk Musıkisi Ans.Sözlüğü C:2/ S: 228

  Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabı

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen