Sencer Derya

Sencer Derya
Sencer Derya

 1937 yılında Ödemiş'te Türk musikisini seven bir aileden dünyaya geldi.

1951 yılında musikimizle ilgilenmeye başladı.

Tire Mevlevihanesi'nde yetişmiş, babasının dostu Mevlevi Şükrü ULUGÜVENÇ (Şükrü dede 1878-1960) kendisine Ney üflemeyi öğretti.

Mehmet SENGÜN'ün teşvikiyle Ödemiş Musiki Derneği hocalarından Kemani Rıza KARHAN'dan ve

Udi Mustafa KARAKAYA'dan makam, usul ve nota öğrendi.

1957-1960 senelerinde Ankara Radyosu Neyzenlerinden Şevki SEVGİN'den (1893-1969) de tekrar Ney hususunda ciddi meşk, tavır ve üslup öğrendi.

Ayrıca Ankara Radyosu Neyzenlerinden Hayri TÜMER'den de yararlandı.

Ankara'da bu yıllarda Tanburi Akın ÖZKAN, Kemani Yücel AŞAN'la Riyaset-i Cumhur Alayı Korosu'nda bulundu.

Musiki bilgini Rauf YEKTA Bey'in kendisi gibi bilgin torunu Yavuz YEKTA'dan musiki tarihi, müzikoloji, nazariyat ve eski edvarların asıllarını tetkik etti

ve musiki formlarımız genel musiki kültürü bilgisinden faydalandı.

Diş doktoru Sadi TAVLAN'dan Ney'de değişik perde yerleri ve transpoze hakkında perde bilgilerinden faydalandı.

  Belirliaralıklarla yurt dışında bulundu.

Hollanda'ya ders vermek amacıyla öğretim görevlisi olarak beş kez gitti.

Hollanda resmi televizyon kanalında iki kez ve yerel televizyon kanallarında da dört sefer tanıtıcı televizyon programlarında bulundu.

İki kezr aralıklarla Almanya'da Kanal Avrupa'da televizyon programında uzun tanıtıcı Ney ve röportajları oldu.

Almanya ve İtalya'nın Roma ve Verona şehirlerinde müziğimizi tanıtıcı ve sevdirici programlar yaptı.

Ayrıca Fransa'da Paris'in banliyölerinde Belçika ve Danimarka'nın Kopenhag şehirlerinde küçük konserler verdi ve

tanıtıcı programlara katıldı.

Makedonya'da Üsküp Televizyonu ve Tetova radyolarında da müziğimizin tanıtılmasına katkıda bulundu.

İzmir ve civarında küçük kalabalık topluluklara sayısız konserler vermiştir.

15 seneden beri de İzmir'de Ney ve musikimizi sevenlere ders verdi.

  Musikiyi ve Neyzenligi amatör olarak yaptı.

Daha çok Neyin en iyi yapımcısı ve ney açıcısı olarak tanınır.

Türkiye radyo ve televizyonlarında yetişmiş üç talebesi ayrıca tevsik edip yönlendirdiği pek çok Ney öğrencisi vardır.

  Klasik tarzda Ney üflerdi.

  Evli ve beş çocuk babasıdır.

Ney ve musikimizi öğretmeyi ve kendi kültürümüzü yaymayı kendisine meslek ve zevk edinmiştir.

  1960'dan sonra amatör olarak bir çok koro ve derneklerde musiki çalışmaları yaptı.

İzmir'de Dr. Ayhan SÖKMEN korosunda 1985 yılına kadar Neyzen olarak icralara katıldı.

Çanakkale Seramik Fabrikası yan kuruluşu olan Çan Musiki Derneğinin 1987'den sonraki çalışmalarına Neyzen olarak katıldı.

1959 yılından 1992 yılına kadar 33 yıl Konya'daki Beynelminel Mevlana'yı Anma İhtifat Törenlerine katıldı.

  Öğrencileri arasında Ender Doğan ve Aziz Şenol Filiz gelir.

 Neyzen ve Ney yapımcısı Sencer Derya hocamız, 17 Kasım 2009 yılında vefat etmiştir.

 Neyzen Sencer Derya - Hüzzâm Ney Taksimi

 

 Kaynak:

 Türk Musıkisi Ans.Sözlüğü

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen