Ümit Gürelman

 Neyzen Ümit Gürelman
Neyzen Ümit Gürelman

1978-1985 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı Türk Mûsikisi İcrâ Heyeti'nde görev yaptım.

1986-1990 yıllarında Adapazarı Belediye Konservatuarında öğretim görevlisi olarak çalıştım.

Sanat hayatında bugüne kadar bir çok amatör ve profesyonel sanatçı yetiştirdim.

Başta Amerika ve Japonya olmak üzere 20 ülkede konser ve festivallere katılarak, birçok plak, kaset ve CD çalışmalarında,

Neyzen olarak görev aldım.

TRT İstanbul Radyosu İcrâ Denetim Kurulu ve Türk Tasavvuf Mûsikisi Repertuar Kurulu üyelikleri de yaptım.

TRT Repertuarındaki Beste veya Derlemelerinin Sayısı ve Örnekler :

TRT Repertuarında, 18 eserim var. 83 şiirim değişik bestekârlar tarafından bestelenerek, TRT Repertuarına kabul edildi.

Artık o hayal bahçemizin gülleri soldu-Segah Dinlediğin bu şarkı ikimizindir-Segah Öldüğüm gün ardından kara yas bağlamayın-

Dilkeşhaveran * Çıkardığı CD ve Özel Çalışmalar : Rübâi, şarkı güftesi, ilâhi, târih, kıt'a, yergi ve özdeyiş gibi türlerde olmak üzere

üç yüzün üzerinde şiirim, 2001 yılında Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları tarafından "Bu Yolda Kırk Yıl" adı altında kitap olarak bastırıldı.

2003 yılında Osman Nuri Özpekel tarafından derlenen ve kendime âit yirmi bestem,

yüzden fazla bestelenmiş şiirim ve sanat hayatımı anlatan “Şiir Şarkı Ney Sesi Bir Aşkın hikâyesi” isimli Kitap-CD yayınlandı.

Hamparsum notası ile ilgili henüz basılmamış bir eserim de vardır,

bugün ülkemizde bu notayı en iyi bilen birkaç isimden biriyim.

Bugüne kadar çeşitli yurt içi ve yurt dışı konserlere katıldım, birçok CD çalışmasında korist ve solist olarak yer aldım.

Not: Sanatçının kendi yazısıdır.

Neyzen Ümit Gürelman'dan Evcârâ makamında Ney Taksimi :

Sayfa Baþý

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen