Yümni Dede


 YÜMNÎ DEDE (-1800?)

Mevlevî bestekâr ve Neyzendir.

Çoğu I. Hakkı Bey'in nota koleksiyonundan çıkan şu eserleri elimizdedir:

 1) Beyâtî Peşrevi (Devr-i Kebîr "Beyâtî-i Kadîm") ,

  2) Sâz Semâîsi,

  3) Dügâh-Bûsellk Peşrevi (Berefşân) ,

  4) Sâz Semâîsi,

  5) Evcârâ Peşrevi (Çenber) ,

  6) Evcârâ Sâz Semâîsi,

  7) Hicâz Peşrevi (Düyek "Cihânsâz") ,

  8) Sâz Semâîsi "Cihânsâz",

  9) Tebrîz Peşrevi ve

  10) Tebrîz Sâz Semâîsi (TMA, II, 395b; Öztuna, 307b; notalar)

 Türk Müziği Ans. C.2/S: 508

Sayfa Başı

© www.neyzenim.com Neyzen Zeki Sözen